ROV & DYKKERTJENESTER


Vi leverer et bredt utvalg av undervannstjenester.

HMS, kompetanse og prosedyrer er viktige faktorer for sikkerheten og profesjonaliteten våre Yrkesdykkere leverer. HAVBRUK 


-Dykkerinspeksjon

-Rov-Inspeksjon

-Rammekontroll 

-Fortøyningsarbeid / Bolteboring

-Rengjøring
SKIP / RIGG / ANLEGG


-Inspeksjon

-Kaiarbeid

-Bryggeanlegg

-Line inspeksjoner 

-Bunnkartlegging 

-Bunnbesiktigelse

-Rengjøring

-Søk ANLEGG OG VA

-Bryggeanlegg 

-Kaiarbeid

-Bunnfester / Moringsarbeid / Båtfeste

-Bunnkartlegging