Sjøentreprenør
Viken Marin & Valen Marina har fra 01.01.2023 fusjonert der 

Valen Marina blir videreført.
     Valen Marina | Sjøentreprenør, ROV, kaivedlikehold og dykkertjenester